Juniorverksamhetens målsättning i Ekerö båtklubb

Kortsiktig målsättning

 • Segling ska vara roligt och intressant
 • Ge barn och ungdomar kunskap om sjölivet och segling
 • Barn och ungdomar ska lära sig att känna sig trygga i sin båt eller jolle
 • Barn och ungdomar ska få sjövana och lära sig hantera en jolle i olika väderförhållanden
 • Vi vill lära ut allt från de enklaste grunderna till mer avancerade seglingsmoment
 • Visa barn och ungdomar att segling är en rolig hobby och även en sport
 • Vi vill ge barn och ungdomar kunskap i segeltrimning, jollehantering, väjningsregler, taktik och kappsegling

Långsiktig målsättning

 • Främja båtlivet hos morgondagens vuxna
 • Vi vill att barn och ungdomar ska fortsätta med segling även efter juniorverksamheten
 • Vi vill att morgondagens vuxna ska välja segling som sin hobby och kanske även se segling som sin sport
 • I förlängningen vill vi få nya båtägare till klubben som gärna är aktiva seglare
 • Få fram nya instruktörer som kan hjälpa till i EBK:s jolleverksamhet

Förkunskaper

Krav för att vara med

 • Simkunnig minst 50 meter
 • Årskurs 2 eller äldre
 • Intresse för båtar och segling
 • Juniormedlem i Ekerö båtklubb