Målsättning

Juniorverksamhetens målsättning i Ekerö Båtklubb

Kortsiktig målsättning:

Segling ska vara roligt och intressant.

Ge barn och ungdomar kunskap om sjölivet och segling.

Barn och ungdomar ska lära sig att känna sig trygg i sin båt eller jolle.

Barn och ungdomar ska få sjövana och lära sig hantera en jolle i olika väderförhållanden.

Vi vill lära ut allt från dem enklaste grunder till mer avancerade seglingsmomenten.

Visa barnen och ungdomar att segling är en rolig hobby och även en sport.

Vi vill ge ungdomar kunskap i segeltrimning, jollehantering, väjningsregler, taktik och kappsegling.

Långsiktig målsättning:

Främja båtlivet hos morgondagens vuxna.

Vi vill att barn och ungdomar ska fortsätta med segling även efter juniorverksamheten.

Vi vill att morgondagens vuxna ska välja segling som sin hobby och kanske även se segling som sin sport.

I förlängningen vill vi få nya båtägare till klubben som gärna är aktiva seglare.

Få fram nya instruktörer som kan hjälpa till i EBK:s jolleverksamhet.