Ansökan om bryggplats

• Ansökan om bryggplats kan göras av medlem i EBK genom att fylla i och till hamnchefen sända in ”Avtal bryggplats” i två exemplar.
• Bryggplats upplåtes för alla typer av båtar med maximal storlek 4 * 12 meter eller maximalt deplacement 8 ton.
• Alla platser tilldelas i medlemsnummerordning.
• För de sista bryggplatserna (säsongsplatser) kan avsteg från medlemsnummerordningen vara nödvändig med hänsyn till båttyp/dimensioner och kvarvarande platser.
• Avtalstid:
• Tillsvidare
• Säsongsvis
• Annan tid enligt överenskommelse.
• Säsong bryggplats
    o Sommar 15 april – 1 november
    o Vinter 1 november – 15 april
• Ett avtal om bryggplats är personligt och gäller endast för den båt som finns angiven i avtalet. Vid båtbyte ska ny ansökan lämnas in och nytt avtal upprättas.
• Utförlig information om gällande regler framgår i ”Villkor för bryggplats”. Dessutom hänvisas till ”EBK:s stadgar”.