Ansökan om bryggplats kan göras av medlem i EBK genom att fylla i och till hamnchefen sända in ”Avtal bryggplats” i två exemplar.

Eller:

Skickas till Hamnchefen Thomas Larsson, Envägen 10 17853 EKERÖ

Bryggplats upplåtes för alla typer av båtar med som är mindre än maxstorlek

Maximal storlek:

  • Längd 12m
  • Bredd 4 m
  • Delplacement 8 ton

Båtar över dessa mått kan få plats efter överenskommelse med Hamnkapten.

Alla platser tilldelas i medlemsnummerordning.

För de sista bryggplatserna (säsongsplatser) kan avsteg från medlemsnummerordningen vara nödvändig med hänsyn till båttyp/dimensioner och kvarvarande platser.

Avtalstid:

  • Tillsvidare
  • Säsongsavtal
  • Annan tid enligt överenskommelse

Säsong bryggplats

  • Sommar 15 april – 1 november
  • Vinter 1 november – 15 april

Ett avtal om bryggplats är personligt och gäller endast för den båt som finns angiven i avtalet. Vid båtbyte ska ny ansökan lämnas in och nytt avtal upprättas.

Utförlig information om gällande regler framgår i ”Villkor för bryggplats”. Dessutom hänvisas till ”EBK:s stadgar”.