Kontaktuppgifter
Organisationsnummer: 815200-9737
Besöksadress: Fantholmsvägen 14a, Ekerö
Postadress: Ekerö Båtklubb, c/o ordf Göran Thingvall, Knalleborgsvägen 19c, 178 35 Ekerö
E-postadress: ordforande@ekerobk.se
Hemsida: www.ekerobk.se


Ordförande
Göran Thingvall
Mobil: 070 – 837 81 05

Övriga e-mail kontakter:

Ordförande: ordforande@ekerobk.se
Hamnchef: hamnkapten@ekerobk.se
Varvchef: varvchef@ekerobk.se
Medemsansökan: medlem@ekerobk.se
Juniorkommittén: junior@ekerobk.se
Seglingskommittén: kappsegling@ekerobk.se

Adressändring

För att uppdatera dina kontakt uppgifter gå in på ”Mina sidor”