Hamn

 

Bryggplatser 2017
Bryggplatser för säsongen 2017. Fördelningen beräknas vara klar i mitten april
Tilldelningen sker som brukligt i medlemsnummerordning.
Avtal om nya tillsvidareplatser och säsongsplatser skickas ut under april .
För närvarande står c:a 25 medlemmar i kö för en bryggplats.
Vanligen frigörs 4-7 platser varje år.

En gällande bryggplatslista för 2017 anslås på anslagstavlan i hamnen c:a två vecka före sjösättningen som i år är i slutet av april.

Korttidsutlåning
Du som har bryggplats och vet med dig att du inte kommer att nyttja den direkt vid sjösättningen. Vänligen meddela detta så att medlemmar som har behov av tillfällig plats någon dag efter sjösättningen för tex påmastning kan få nyttja platsen

Andrahandsuthyrning
Du som har bryggplats och inte kommer att nyttja platsen hela sommarsäsongen kan hyra ut platsen i andra hand till annan klubbmedlem Våra bryggplatser kommer till nytta och uthyraren får betalt i proportion till uthyrd tid. All 2:a handsuthyrning ska godkännas av klubben/hamnkaptenen.
Andrahandsavtalet ifylles och undertecknas av uthyrare och hyrare i 3 ex och skickas till hamnkaptenen som efter godkännande skickar tillbaks ett ex till vardera uthyrare och hyrare
Muntlig utlåning accepteras inte

Det måste alltid finnas en aktuell bryggplatsförteckning över vilka som ligger vid våra bryggor och hur ägarna kan nås

Förtöjning
På anslagstavlan och i klubbhuset samt på hemsidan finns instruktion om hur båtarna skall förtöjas
Det är viktigt båtarna förtöjs enligt instruktion med robusta förtöjningar för båtarnas och bryggornas säkerhet Varje säsong inspekteras förtöjningar ett flertal gånger.
Anmärkningar efter inspektion skall omgående åtgärdas

Småbåtar
I klubbens jollestick finns möjlighet att förvara jollar , max 2,5 x 1,1 m (l xbr)
Små båtar max 4,5 x 1,5m (lxbr) kan förvaras på land, men bara på plats som anvisas av hamnkapten
För jollar och småbåtsplatser betalas en avgift , se aktuella avgifter på annan plats på vår hemsida

Arbetspass
Årligen utförs ett eller flera arbetspass för underhåll , förbättringar av våra bryggor ,mastkranar etc
Kallelse utgår enligt rullande lista
Arbetspassen skall också ses som ett trevligt inslag att lära känna varann lite bättre och som ett kitt inom vår båtklubb

Trevlig båtsommar önskar Hamnkommiten
Pär Sörme  tel:  070-55 88 338
Jan Mattsson tel 070-678 44 56
Ulf Suhr tel 070-555 15 08