Varv

SJÖSÄTTNING

Sjösättning sker för alla båtar under en helg i slutet av april till början av maj.

Mer info ser ni i kalender och varvsnotiser.

UPPTAGNING

Upptagning sker under tre dagar i början av oktober.

DSC_0243

Mer info ser ni i kalender och varvsnotiser.

ANSÖKAN OM VARVSPLATSER

Ansökan om varvsplats kan göras av medlem i EBK genom att fylla i och sända in Avtal varvsplats i två exemplar till varvschefen.

Varvsplats upplåtes för alla typer av båtar.  Maximal bredd är 4 meter,  maximal längd 12 meter och maximal vikt 8 ton.

Vi rekomenderar stöttor typ Seaquip eller liknande. Andra typer av vaggor och stöttor får användas efter överenskommelse med varvschefen.

Alla platser tilldelas i medlemsnummerordning. För de sista varvsplatserna kan avsteg från nummerordningen vara nödvändig med hänsyn till båttyp/dimensioner och kvarvarande platser.

AVTALSTID

–     Tillsvidare

–     Annan tid enligt överenskommelse

SÄSONG VARVSPLATS

–     Sommar 1 juni – 30 september

–     Vinter 1 oktober – 31 maj

–     Annan tid enligt överenskommelse

Ett avtal om varvsplats är personligt och gäller endast för den båt som finns angiven i avtalet. Vid båtbyte ska ny ansökan lämnas in och nytt avtal upprättas.

Utförlig information om gällande regler, se pdf-dokumentet Avtalsvillkor för varvsplats samt EBK:s stadgar.

Varvskommitten:
Niklas Hagdahl (varvschef), Jan-Ingvar Lindström, Pär Wessman och Pelle Tillander.

KONTAKT VARVSCHEFEN
Niklas Hagdahl, Smultronvägen 13, 178 38 EKERÖ, 070-553 59 71, varvchef@ekerobk.se