SJÖSÄTTNING 2024

Sjösättning våren 2024 startar 27-28 april och fortsätter helgen 4-5 maj och sedan torsdagen i kristihimmelfärd 9 maj samt lördagen 10maj, om den behövs.
Ordningen är omvänd i förhållande till upptagningen. Turordning och arbetspass kommer anslås på anslagstavla och informeras via email i början av april.
Det är båtägarens ansvar att hålla sig informerad vilken tid respektive båt har för sjösättning och ev ändringar som ger under helgerna!

UPPTAGNING

Upptagning  hösten 2023 gjordes under 3 helger med start  28-29 september, samt dom två första i oktober. För 2024 siktar vi på 28-29 september och kommande 2 helger i oktober.

Arbetspass
Årligen utförs ett eller flera arbetspass för underhåll, städning och förbättringar av våra bryggor, hus, varvsplaner och materiel.
Kallelse utgår enligt rullande lista.
Arbetspassen skall också ses som ett trevligt inslag att lära känna varann lite bättre och som ett kitt inom vår båtklubbs föreningsliv.

Varvskommitten:
Niklas Hagdahl (varvschef), Ulf Smitt, Stefan Cederberg och Peter Olausson, Björn Westman, Johannes Kirschheim

Kontaktuppgifter till varvschef
Niklas Hagdahl, 070-553 59 71, varvchef@ekerobk.se