Avgift, kr

Kommentar

Nyttjandeavgift

 

3 000

Vid erhållande av brygg- eller varvsplats

Årsavgift

  • Senior
  • Junior

600

250

Hedersmedlem är befriad från klubbens årsavgift.

Bryggavgift

  • Sommar
  • Vinter

2000 + 600/m

2000 + 600/m

.

Den rörliga avgiften beräknas på båtens bredd.

Tillägg för vinterplats med strömbildare: 300 kr

Varvsplats

  • Sommar
  • Vinter

1200 + 70/kvm

1200 + 1400+ 70 kvm

Ytan = båtens totala längd + 0,5 m x bredd + 0,5 m (*1)

Om båten är täckt med fristående ställning sker debiteringen efter dess yta om den är större.

Om båten inte ligger i sjön under sommaren höjs avgiften för sommarplats på land enligt följande. År 2 betalas dubbel avgift, år 3 betalas 3 gånger avgiften o.s.v.

Småbåt

500

Per säsong/år(*2)

Arbetsplikt

1000

Vid frånvaro utan giltigt förfall

Vakttjänst

2000

Vid frånvaro utan giltigt förfall

Dröjsmål

75

Per avgiftsdebitering

Från och med vintern 23/24 betalar samtliga båtar en avgift  om 1400 kr för upptagning, oavsett upptagningsätt, med klubbens vagn, kran  eller med egen trailer, utöver 1200kr och  för den yta båten sen upptar på land.

Båtägare som har önskemål om att täcka sin båt med fristående ställning (hus) skall senast den 1 september ansöka om detta till varvschef.

I ansökan skall anges ställningens längd och bredd. Avgiften för varvsplatsen beräknas i sådana fall utifrån dessa mått (se § 6 i Avtalsvillkor för varvsplats).