Avgifter 2018

Avgift, kr

Kommentar

Nyttjandeavgift

3 000

Vid erhållande av brygg- eller varvsplats

Årsavgift

  • Senior
  • Junior

500

150

Hedersmedlem är befriad från klubbens årsavgift.

Bryggavgift

  • Sommar
  • Vinter

1 300 + 450/m

1 300 + 450/m

.

Den rörliga avgiften beräknas på båtens bredd.

Tillägg för vinterplats med strömbildare: 300 kr

Varvsplats

  • Sommar
  • Vinter

1000 + 50/kvm

1000 + 50 kvm

Ytan = båtens totala längd + 0,5 m x bredd + 0,5 m (*1)

Om båten är täckt med fristående ställning sker debiteringen efter dess yta om den är större.

Om båten inte ligger i sjön under sommaren höjs avgiften för sommarplats på land enligt följande. År 2 betalas dubbel avgift, år 3 betalas 3 gånger avgiften o.s.v.

Småbåt

500

Per säsong/år(*2)

Arbetsplikt

1000

Vid frånvaro utan giltigt förfall

Vakttjänst

1000

Vid frånvaro utan giltigt förfall

Dröjsmål

75

Per avgiftsdebitering

[] Båtägare som har önskemål om att täcka sin båt med fristående ställning (hus) skall senast den 1 september ansöka om detta till varvschef.

I ansökan skall anges ställningens längd och bredd. Avgiften för varvsplatsen beräknas i sådana fall utifrån dessa mått (se § 6 i Avtalsvillkor för varvsplats.

[] Max storlek för en småbåt är 1,5 x 4,5 meter.