Avgift, kr

Kommentar

Nyttjandeavgift

 

3 000

Vid erhållande av brygg- eller varvsplats

Årsavgift

  • Senior
  • Junior

600

250

Hedersmedlem är befriad från klubbens årsavgift.

Bryggavgift

  • Sommar
  • Vinter

2000 + 600/m

2000 + 600/m

.

Den rörliga avgiften beräknas på båtens bredd.

Tillägg för vinterplats med strömbildare: 300 kr

Varvsplats

  • Sommar
  • Vinter

1200 + 70/kvm

1200 + 1400+ 70 kvm

Ytan = båtens totala (längd + 0,5m) x (bredd + 0,5m) 

Om båten är täckt med fristående ställning sker debiteringen efter dess yta om den är större.

Om båten inte ligger i sjön under sommaren höjs avgiften för sommarplats på land enligt följande. År 2 betalas dubbel avgift, år 3 betalas 3 gånger avgiften o.s.v.

Småbåt

500

Per säsong/år

Arbetsplikt

1000

Vid frånvaro utan giltigt förfall

Vakttjänst

2000

Vid frånvaro utan giltigt förfall

Dröjsmål

75

Per avgiftsdebitering

Från och med vintern 23/24 betalar samtliga båtar som har varvsplats en avgift á 1400 kr för upptagning, oavsett upptagningsätt, med klubbens vagn, kran eller med egen trailer, utöver 1200kr i fast kostnad och den yta båten upptar på land.

Båtägare som har önskemål om att täcka sin båt med fristående ställning (hus) skall senast den 1 september ansöka om detta till varvschef.

I ansökan skall anges ställningens längd och bredd. Avgiften för varvsplatsen beräknas i sådana fall utifrån dessa mått (se § 6 i Avtalsvillkor för varvsplats).