I klubbens aktiviteter:

Båten skall vara ordentligt städat utvändigt efter alla aktiviteter.

Tänk på att du kanske är den som använder båten nästa gång.

tampar ska vara upphängda så de håller sig torra.

Inombords skall inget skräp eller privata grejer förvaras.

Undervattenlinjen behöver man inte tvätta som standard.

Seglarna: Fock kvar på förstaget och använd fockkapellet, Storen rullas och förvaras inne i båten. Gennaker om den är torr i båten annars i segelboden.

Bokning utanför klubbens aktiviteter

För att använda en ev Ekerö BK’s J/70 båtar skall de bokas. Bokning av båt görs på Ekerö BK’s hemsida,

Man får alldrig använda klubbans båtar utan att ansvarig funktionär vet om detta. (Alex, Mårten eller Janne)

Gör en avsyning innan användning.  Skulle något hittas som behöver åtgärdas akut tar du kontakt med funktionär, samt fyller i en ”Klubbåt rapport”. Hittar du något som behöver åtgärdas i närtid skickas endast en ”Klubbåt rapport”.

Utrustning som behövs för segling finns på två ställen:

 • Följande utrustning finns ombord:
  • Storseglet i ruffen
  • Focken med fockkapell. Kapellet kan lämnas på bryggan
  • Gennaker finns antingen i båten eller i segelboden
  • Samtliga tampar som behövs
  • Ankare inklusive ankartamp
  • Hink med svamp
 • Båtens utrustningslåda hämtas på avsedd plats i segelboden och innehåller följande:
  • Första hjälpen kit
  • Kastbar flyt hjälp, vad har vi för respektive båt????
  • Brandsläckare
 • Följande utrustning är inlåst och fås med på begäran till funktionär:
  • VHF
  • ProStart
  • Elektronisk kompass
  • Riggspänningsmätare
  • Verktyg

Efter avslutad segling skall båten städas av, vilket innebär följande:

 • Båten skall tvättas enligt följande:
  • Däck och sittbrunn spolas av, använd hink och svamp som hör till båten. Vattenpost samt levang finns på bryggan
  • Funktionär kan tilldela ytterligare arbete att utföra
 • Följande utrustning skall lämnas ombord:
  • Storseglet skall rullas och lämnas i ruffen
  • Focken skall vara bra upprullad samt att fockapellet skall sättas på
  • Torr gennaker lämnas i båten. Våt gennaker skall torkas i segelboden.
  • Tampar runt masten skall läggas ner i ruffen
  • Övriga tampar skall skjutas upp samt hängs upp på lämpligt ställe
  • Ankare inklusive ankartamp
  • Hink med svamp
 • Följande utrusning skall läggas i utrusningslådan och returneras på avsedd plats i segelboden:
  • Första hjälpen kit
  • Kastbar flyt hjälp, vad har vi för respektive båt????
  • Brandsläckare
 • Har följande utrustning begärts ut skall den returneras till avsedd plats i plåtskåpet i seglarboden:
  • VHF
  • ProStart
  • Elektronisk kompass
  • Riggspänningsmätare
  • Verktyg

När båten är klaranvänd ska ni alltid skicka in en ”klubbåts rapport”

OBS: Senaste användare av en båt ansvarar att den är ordentligt förtöjd eller ligger på anvisad plats på land.

Båtan skall vara placerad på samma sätt som innan användning om inte funktionär anvisar annat.