Segling
Ekerö J/70 seglare
Ekerö Sailing team

Välkomna till segling på Ekerö Båtklubb!

Klubben anordnar kappseglingar, träningar och segelskola. I klubben kappseglar vi både SRS och J/70. Vi seglar på Kyrkfjärden, som ligger utanför EBKs hamn.

EBK är en klubb som satsar på bredden. Klubben arrangerar kvällsseglingar, då vi kappseglar med egna båtar, träning med J/70 samt regattor som Jungfrusundsregattan. Klubben satsatar aktivt på tjejsegling och juniorsegling. Flera av medlemmar tävlar på andra regattor som t.ex. SRS-kappseglingar och SM i J/70.

EBK har tillgång till två J/70 och två 606 som kan användas för klubbens medlemmar för kappsegling och träning.

Agenda:

Dag:Händelse:
MåndagarTräning med J/70
TisdagarJuniorträning
OnsdagarTjejsegling med J/70
TorsdagarSRS Kappsegling
3e JuniJungfrusundsregattan
15e septemberSjöstadskajenregattan
16e decemberLuciasegling är vår traditionella avslutningssegling med glögg på kajen

Utöver seglingarna anordnar klubben fördrag med inbjudna gäster, regelkurser m.m.

Magnus pratar om juniorverksamheten på EBK!
Åsa pratar om tjejseglingen på EBK!