Segling

Välkomna till seglingen inom EBK. Vi anordnar kappsegling och annat som rör segling inom klubben. Våra seglingar är öppna för alla seglare i Sverige. På seglingsbloggen har vi all fakta om seglingen. I klubben kappseglar vi både SRS och entyp. Entyp seglar vi mest J/70. På Torsdagarna seglar vi SRS segling dessa är mellanting mellan ban och distanssegling då vi har trånga vatten. Vi är ett ca 20 båtar som seglar SRSsegling och vi entypseglare i klubben i klasserna 606, J/70 och Smaragd. Det finns möjlighet att låna klubbens 606 för kappsegling både på måndagar och torsdagar i klubben.

Tradition i klubben är att ha kappsegling på Lucia och då brukar vi använda klubbens 606or. Lucia matchracing som inte är blodigt allvar utan en rolig tillställning med glögg på bryggan. Många korta race med mixade besättningar.

Årets kappseglings program och reportage från segling finns på våran blogg. seglingsblogg

/Seglingskommittén