Tävling:                 EBK-cupen
Datum:                 Segelsäsongen 2020
Arrangör:            Ekerö Båtklubb

1. Regler

1.1          Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

1.2          En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 15 minuter före start till seglingsledaren. Anmälan efter 15 minuter före start får ej anmälas utan flygandesegel.

1.3          En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 15 minuter före start till seglingsledningen.

1.5          Ändring av KSR 44.1. En båt får ta ett ensvängsstraff  när den kan ha burit mot en eller flera regler i del 2.

1.5          Om vinden vid start är mindre än 1 m/s eller prognosen under närmsta timmen efter start är under 1m/s skall starten avbrytas. Om starten har genomförds skall vi fortsätta med kappseglingen.

1.6          En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.  Information till deltagarna

2.1          Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är placerad i klubbstugan.

3. Ändringar i seglingsföreskrifterna

3.1          Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast på skeppamötet samma dag som de träder i kraft.

4. Signaler visade på land

4.1          Inga flaggor visas under kvällsseglingarna.

5.  Tidsprogram

5.1          Datum för seglingarna finns tillgängligt på hemsidan, www.ekerobk.se.

5.1          Program

                Skepparmöte 40 min före första start vid klubbstugan

                Tid för första varningssignal är fem minuter före första start

                Första startsignal 19:00 maj t.o.m. augusti

                Första startsignal 18:30 fr.o.m. september

                Resultatet presenteras en halvtimme efter sista båts målgång.

5.2          En till tre kappseglingar per kväll är planerade.

5.3          Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banan så att en kvällskappsegling tar ca 50 minuter för först båt i mål att segla.

6. Flaggor och genomförande

6.1          Startsignaler och flaggor kommer inte att användas.

6.2          Varje båt ansvarar för sin egen tidtagning.

7. Banan

7.1          Banan kan vara antigen en distansbana eller en kryss-läns-bana.

7.2          Banbeskrivning för kvällsseglingarna anslås senast vid skepparmötet.

7.3          Karta för seglingsområdet finns på hemsidan, ekerobk.se.

8. Märken

8.1          Rundningsmärkena är sjömärken, öar och utlagda bojar.

9. Starten

9.1          Kappseglingarna kommer att starts enlig KSR 26.

9.2          Startlinjen anges i samband med att banbeskrivningen anges.

9.3          En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande.

9.4          Varje båt ansvarar och startar enligt GPS-tid för första seglingen.

9.5          Vid flera starter under en kvällssegling är ansvarig funktionär, eller den som funktionären har utsett, startansvarig för följande starter.

9.5          Det går att anhålla om fördröjd start vid skepparmötet. Fördröjd start innebär att man startar en minut efter ordinarie start. Då beräknar man sin seglad tid från sin starttid. Denna regel är till för att underlätta för nya kappseglare. Ansvarig funktionär beviljar eller avslår ansökan.

10. Avkortad bana

10.1       På kvällsseglingarna gäller avkortad bana om den båten som ligger först passerar mellan målbojarna senare än 50 minuter från startskottet.

10.2       På kvällsseglingarna, med kryss-läns-bana gäller avkortad bana om den båten som ligger först passerar mellan målbojarna senare än 25 minuter från startskottet.

11. Mål

11.1        Mållinjen anges i samband med banbeskrivningen anges.

11.2        Alla ska ta sin egen målgångstid enligt GPS tid.

11.3        För kryss-läns-bana ska alla ta sin egna seglade tid.

11.4        Tiden skall lämnas eller skickas med textmeddelande till ansvarig funktionär vid varje delsegling, senast 30 minuterrefter sista båtens målgång.

12. Tidsbegränsning

12.1        Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter för kvällsseglingarna.

12.2        Maximitiden efter första båten i mål är 90 minuter vid kvällsseglingarna.

12.3        Maximitiden för första båt i mål är 35 minuter för kvällssegling med kryss-läns-bana.

12.4       Maximitiden, efter första båten i mål är 15 minuter vid kvällsseglingar med kryss-läns-bana.

13. Protester och straff

13.2        Protesttiden är 25 minuter efter sista båt i mål. Protest lämnas skriftligen till ansvarig funktionär. Protester som inte kommer i tid kommer avslås.

13.1        Ingen domare finns tillgänglig under våra kappseglingar. Vid behov kommer alla närvarande som vill vara med på en protestförhandling efter seglingarna. För en protest skall få fällande dom måste minst en röst vara fällande. Inblandade parter har inte rösträtt.

13.3        Straff efter kappsegling. Om man vill slippa protestförhandling och riskerar en DSQ eller DNS kan man begära ett påslag på 5 minuter på korrigerad tid, detta måste ska innan en protestförhandling är påbörjad.