EBK Cupen Datum: [Se datum anslagna på Ekerö Bk’s hemsida under Segling->SRS Program 2021

Plats: Ekerö BK

Båtklass: SRS Öppen klass

Arrangör: Ekerö Båtklubb

1. Regler

1.1 Se punkt 1 i Inbjudan.

2. Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på på Ekerö BK’s hemsida under Segling->Fakta SRS kappsegling->Anslagstavla 2021 senast kl 08:00 samma dag som de träder i kraft.

2.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 20:00 dagen innan de träder i kraft.

3. Signaler visade på land

3.1 Inga signaler vissas på land.

4. Starten

4.1 KSR 26 ändras enligt följande då distansbana seglas:

Inga flaggor eller signaler.

Virtuell varningssignal 5 minuter före starttid.

Starttid enligt GPS tid angiven i inbjudan.

4.2 KSR 26 ändras enligt följande då kryss-länsbana seglas:

3 minuters startförfarande Minst 4 minuter till start, röd och grön flagga upp, 1 tut, snart ny start

3 minuter till start, blå flagga upp, 1 tut, varningssignal

2 minuter till start, blå flagga ner, 1 tut, förberedelsesignal

1 minut till start, röd flagga ner, 1 lång tut, sista minuten

0 minut till start, grön flagga ner, 1 tut, startsignal

Ändring av detta förfarande kan ske på skepparmötet, detta ändrar SF 2.1.

4.3 En båt som startar mer än fem minuter efter startsignalen räknas som inte startande (DNS).

4.4 Det går att anhålla om fördröjd start vid skepparmötet. Fördröjd start innebär att man startar en minut efter ordinarie start. Då beräknar man sin seglad tid från sin starttid. Denna regel är till för att underlätta för nya kappseglare. Ansvarig funktionär beviljar eller avslår ansökan.

5. Banan

5.1 Startlinjen anges i samband med att banbeskrivningen anges.

5.2 Banan är antingen en distansbana eller en kryss-länsbana. Banbeskrivningen för kvällsseglingarn anslås senast vid skepparmötet

5.3 Rundningsmärkena är sjömärken, öar och utlagda bojar.

5.4 Mållinjen anges i samband med att banbeskrivningen anges.

5.5 På kvällsseglingarna med distansbana gäller avkortad bana om den båten som ligger först passerar mellan målbojarna senare än 50 minuter från startskottet.

5.6 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter för kvällsseglingarna med distansbana.

5.7 En båt som inte går i mål inom 60 minuter efter att första båt har gått i mål räknas som inte ha gått i mål (DNF) på kvällsseglingar med distansbana. Detta ändrar KSR 35.

5.8 På kvällsseglingarna med kryss-länsbana gäller avkortad bana om den båten som ligger först passerar mellan målbojarna senare än 25 minuter från startskottet.

5.9 Maximitiden för första båt i mål är 35 minuter för kvällsseglingarna med kryss-länsbana.

5.10 En båt som inte går i mål inom 15 minuter efter att första båt har gått i mål räknas som inte ha gått i mål (DNF) på kvällsseglingar med kryss-länsbana. Detta ändrar KSR 35.

6. Protester och ansökningar om förhandling

6.1 Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in skriftligen till ansvarig funktionär enligt KSR 61.2.

6.2 Protesttiden är 25 minuter efter det att sista båt gått i mål.

6.3 Ingen domare finns tillgänglig under våra kvällskappseglingar. Vid behov kommer alla närvarande som vill vara med på en protestförhandling efter seglingarna. För en protest skall få fällande dom måste minst en röst vara fällande. Inblandade parter har inte rösträtt.

6.4 KSR appendix ”T” gäller.

6.5 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 44.3c.

6.6 Straff efter kappsegling. Om man vill slippa protestförhandling och riskerar en DSQ eller DNS går det att begära ett påslag på 5 minuter på korrigerad tid. Detta ska begäras innan en protestförhandling är påbörjad.

Datum: 2021-05-29 20:00