Vi kommer under säsongen 2021 att testa ett nytt koncept för större ”familjebåtar”

Större båtar är familjebåtar i ett SRS mätbrev eller i SRS tabell och har ett deplacemant över 4.6 ton ska ha en fördel.

Orsak: Större familjebåtar har svårt att utnjyttja sina segel särsilt flygande segel på våra korta banor. Vi har korta banben då ”standard” vind är från SV och då är det svårt att få ut banben över 800m när man vill ha en ren slör eller kryss. Vi har sett under åren att det tar längre tid för större båtar att hantera flygandesegel därför vill vi uppmuntra familjebåtar att segla med störresegel och gärna flygandesegel och ha större besättning.

Test 2021:

Segelbåtar på över 4.6 ton delplacement får alltid segla på lägsta SRS tal på SRS mätbrev eller tabellvärde men de får ha med alla segel som är tillåtna på mätbrevet. De får växla fritt mellan alla segel i mätbrev. Är shorthand lägst är det tillåtet att ha större besättning än 2st. Detta gäller endast på EBK och våra SRS-torsdagar under 2021.

Vi hoppas att flera familjebåtar kommer och seglar med större segel och större besättning.

/Seglingskommitten