Tävling:                EBK-cupen
Datum:                 Segelsäsongen 2020
Arrangör:            Ekerö Båtklubb

1. Regler

1.1          Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på www.ekerobk.se.

1.2          En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 15 minuter före start till seglingsledaren. Anmälan efter 15 minuter före start får ej anmälas utan flygandesegel.

1.3          En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 15 minuter före start till seglingsledningen.

1.4          Ändring av KSR 44.1. En båt får ta ett ensvängsstraff  när den kan ha burit mot en eller flera regler i del 2.

1.5          Om vinden vid start är mindre än 1 m/s eller prognosen under närmsta timmen efter start är under 1m/s skall starten avbrytas. Om starten har genomförts skall vi fortsätta med kappseglingen.

1.6          En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1          Cupen är endast till för medlemmar i EBK.

2.2          För enskilda delseglingar är medlemskap i EBK inget krav.

2.3          Endast medlemmar i EBK kan bli Cupvinnare samt Klubbmästare.

2.4          Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4          Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1          Anmälan inför kvällseglingarna skall göras med ett ”standard” SRS tal som normalt kommer att användas. Detta görs vid  första tävlingstillfället och endast en gång per säsong för kvällsseglingarna.

3.2          Ändringar ska meddelas till ansvarig funktionär senast 15 minuter innan första start.

3.2          Telefonnummer till funktionärer:
Alex Barnard                      070-267 15 33

Anders Alverbäck            076-007 77 03

Anders Julin                       070-323 89 00

Janne Björnsjö                  073-914 91 67

Jenny Hill                             070-589 99 97

Mårten Blixt                       070-584 94 98

4. Registrering

4.1          Ingen registrering innan start på kvällsseglingarna.

5. Seglingsföreskrifter

5.1.         Seglingsföreskrifterna finns på hemsidan, www.ekerobk.se.

6. Tidsprogram

6.1          Datum för kvällseglingarna finns på hemsidan, www.ekerobk.se

6.2          Program

                Skepparmöte 40 min före första start vid klubbstugan

                Tid för första varningssignal är fem minuter före första start

                Första start 19:00 maj t.o.m. augusti

                Första start 18:30 fr.o.m. september

                Resultatet presenteras en halvtimme efter sista båts målgång.

6.3          En till tre kappseglingar per kväll är planerade.

7 Genomförande

7.1          En SRS klass för samtliga tävlande.

8. Kappseglingsområde

8.1.         Kappseglingarna genomförs på Mälaren.

9. Banan

9.1.         Banan kan vara antingen en distansbana eller kryss-läns-bana.

9.2.         Aktuell bana presenteras senast på skepparmötet.

9.3          Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banan så att en kvällskappsegling tar ca 50 minuter för första båt att segla i mål.

9.2.         En kryss-läns-bana anpassa för att vara 20 minuter lång.

10. Protester och straff

10.1        Protesttiden är 25 minuter efter sista båt i mål. Protest lämnas skriftligen till ansvarig funktionär. Protester som inte kommer i tid kommer att avslås.

10.2        Ingen domare finns tillgänglig under våra kappseglingar. Vid behov kommer alla närvarande som vill vara med på en protestförhandling efter seglingarna. För en protest skall få fällande dom måste minst en röst vara fällande. Inblandade parter har inte rösträtt.

10.3        Straff efter kappsegling. Om man vill slippa protestförhandling och riskerar en DSQ eller DNS går det att begära ett påslag på 5 minuter på korrigerad tid. Detta ska begäras innan en protestförhandling är påbörjad.

11. Poängberäkning

11.1        EBK-cupen
11.1.1    Cupen är personliga och alla EBK medlemmar får lika poäng i en båt.

11.1.2    Poängberäkning för kvällsseglingar: 1-P/A+0.2 = Poängen, avrundat till närmsta hundradel.

P = Placering i seglingen och A = Antalet deltagare i aktuell segling.

11.1.3    Vid kryss-läns-bana med flera än en start används Lågpoängsystemet för beräkna placeringen för kvällsseglingen.

11.1.4    Poängberäkning Jungfrusundsregattan och Fantholmsregattan (KM): 1-P/A+0,2 = Poängen, avrundning till närmsta hundradel.  P = Placering i regatta och A = Antalet deltagare i regattan.

11.1.5    De åtta bästa delseglingar av tolv räknas i EBK-cupen. Vid lika poäng i cupen är KM avgörande

11.2        Klubbmästare

11.2.1    Klubbmästare blir bästa medlemmar i EBKs öppna KM, Fantholmsreagttan.

10. Priser

10.1        Vandringspris för: Klubbmästare och EBK-cup mästare.

10.2.      Inga priser för kvällsseglingarn.