Inbjudan EBK Cup

Datum: Se datum anslagna på Ekerö Bk’s hemsida under Segling->SRS Program 2021.

Plats: Ekerö BK

Tävlingens nivå: Grön

Båtklass: SRS Öppen klass

Arrangör: Ekerö Båtklubb

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2 SRS reglerna gäller då EBK Cup seglas end SRS respit systemet.

1.3 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 15 minuter före start till seglingsledaren. Anmälan efter 15 minuter före start får ej anmälas utan flygandesegel.

1.5 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 15 minuter före start till seglingsledningen.

1.6 Segelbåtar på över 4.6 ton deplacement får alltid segla på lägsta SRS tal enligt SRS mätbrev eller SRS tabell, dvs standard eller shorthand med eller utan flygande segel. Båten får nyttja alla segel som maximalt ingår i mätbrevet oavsett vilket SRS tal som väljs. Väljs ett shorthand SRS-tal tilläts besättningen bestå av fler än 2 personer. Detta gäller endast på EBK och våra SRS-torsdagar under 2021, dvs denna regel gäller inte på Jungfrusundsregattan och Sjöstadskajenregattan.

1.7 Ändring av KSR 44.1. En båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha burit mot en eller flera regler i del 2.

1.8 Om vinden vid start är mindre än 1 m/s eller prognosen under närmsta timmen efter start är under 1m/s skall kappseglingen inte startas.

1.9 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén avseende uppträdande på land och under transport till och från banområdet med anledning av pågående Corona-pandemi. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

1.10 Fanthomsregattan och Sjöstadskajenregattan ingår i EBK Cupen men har egna inbjudningar och seglingsföreskrifter. Dock gäller poängberäkning för EBK Cup enligt 10.2 i denna inbjudan.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Ekerö BK Cupen är endast till för Ekerö Båtklubbs medlemmar.

2.3 Person som ej är medlem i Ekerö BK kan delta på enstaka delseglingar. Blir personen medlem i Ekerö BK kan poängen registreras retroaktivt.

2.4 Tävlingen gäller SRS Öppen klass.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras till ansvarig funktionär senast på kvällens skepparmöte. Anmälan kan göras per telefon/SMS eller annan motsvarande digitaltjänst.

3.2 Telefonnummer till funktionärer:

Alex Barnard 070-267 15 33

Anders Alverbäck 076-007 77 03

Jan Björnsjö 073-914 91 67

Jenny Hill 070-589 99 79

Mårten Blixt 070-584 94 98

Jens Ekengren 070-414 22 82

Tony Svensson 070-231 99 77

4. Registrering och besiktning

4.1 Ingen registrering och ingen besiktning innan start på kvällsseglingarna.

5. Seglingsföreskrifter och information

5.1 Seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Ekerö BK’s hemsida under Segling->Fakta SRS kappsegling->Anslagstavla 2021.

6. Tidsprogram

6.1 Datum för kvällskappseglingarna finns på Ekerö BK’s hemsida under Segling->SRS Program 2021.

6.2 Program Skepparmöte sker 40 minuter före första start vid klubbstugan

Tid för första varning är 5 minuter före första start.

OBS: Varningssignalen är virtuell, dvs ingen flagga och inget tut

Första start är 19.00 1’a maj – 31’a augusti.

OBS: Startsignalen är virtuell, dvs ingen flagga och inget tut.

Första start är 18.30 från 1’a september.

OBS: Startsignalen är virtuell, dvs ingen flagga och inget tut.

Resultatet presenteras ca 30 minuter efter att sista båt gått i mål.

7. Genomförande

7.1 En SRS klass för samtliga tävlande.

8. Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingarna avgörs på fjärdarna runt Ekerö Båtklubb

8.2 Banan kan vara en distansbanan eller en kryss-läns bana

8.3 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banan så att en kvällskappsegling tar ca 50 minuter för första båt att segla i mål.

8.4 En kryss-läns-bana anpassa för att vara 20 minuter lång.

9. Protester och straff

9.1 Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in skriftligen till ansvarig funktionär enligt KSR 61.2.

9.2 Protesttiden är 25 minuter efter det att sista båt gått i mål.

9.3 Ingen domare finns tillgänglig under våra kappseglingar. Vid behov kommer alla närvarande som vill vara med på en protestförhandling efter seglingarna. För en protest skall få fällande dom måste minst en röst vara fällande. Inblandade parter har inte rösträtt.

9.4 KSR appendix ”T” gäller.

9.5 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 44.3c.

9.6 Straff efter kappsegling. Om man vill slippa protestförhandling och riskerar en DSQ eller DNS går det att begära ett påslag på 5 minuter på korrigerad tid. Detta ska begäras innan en protestförhandling är påbörjad.

10. Poängberäkning

10.1 Cupen är personliga och alla EBK medlemmar får lika poäng i en båt.

10.2 Poängberäkning enligt följande: 1-P/A+0.2 = Poängen, avrundat till närmsta hundradel. P = Placering i seglingen och A = Antalet deltagare i aktuell regatta (dvs samtliga deltagande båtar i respektive segling).

10.3 Vid kryss-läns-bana med flera än en start används Lågpoängsystemet för att beräkna placeringen för kvällens kappseglingsserie. Resultatet för serien används som grund för poängberäkningen för den kvällen enligt punkt 10.2.

10.4 De sex bästa delseglingar av tio räknas i EBK-cupen. Vid lika poäng i cupen är KM avgörande

11. Priser

11.1 Inga priser på kvällskappseglingarna

11.2 Vinnaren av EBK Cupen erhåller vandringspriset under ett år.

11.3 Priser delas ut till minst de 3 bästa i EBK Cup.

Datum: 2021-05-29