Ansökan om uppläggningsplats för småbåt

• Ansökan om småbåtsplats kan göras av medlem i EBK genom att fylla i och till hamnkapten sända in ”Avtal småbåtsplats” i två exemplar.
• Uppläggningsplats erbjuds för småbåt t.ex. segel- och släpjolle. Jolleställ: maximal storlek 1,1 * 2,5 meter. Plan: maximal storlek 1,5 * 4,5 meter.
• Avtalstid:
• Tillsvidare
• Säsongsvis
• Annan tid enligt överenskommelse.
• Säsong småbåtsplats
o Sommar 15 april – 1 november
o Vinter 1 november – 15 april
• Ett avtal om småbåtsplats är personligt och gäller endast för den båt som finns angiven i avtalet. Vid båtbyte ska ny ansökan lämnas in och nytt avtal upprättas.
• Utförlig information om gällande regler framgår i ”Villkor för småbåtsplats”. Dessutom hänvisas till ”EBK:s stadgar”.