Ansökan om småbåtsplats kan göras av medlem i EBK genom att fylla i och till hamnkapten sända in ”Avtal småbåtsplats” i två exemplar.

Digital ansökan.

Skickas till Hamnchefen Thomas Larsson, Envägen 10, 178 53 EKERÖ

Uppläggningsplats erbjuds för småbåt t.ex. segel- och släpjolle.

Plan: maximal storlek 1,5 * 4,5 meter. Större jollar går bra efter överenskommelse med hamnkapten.

Avtalstid:

  • Tillsvidare
  • Säsongsvis
  • Annan tid enligt överenskommelse

Säsong småbåtsplats

  • Sommar 15 april – 1 november
  • Vinter 1 november – 15 april

Ett avtal om småbåtsplats är personligt och gäller endast för den båt som finns angiven i avtalet. Vid båtbyte ska ny ansökan lämnas in och nytt avtal upprättas.

Utförlig information om gällande regler framgår i ”Villkor för småbåtsplats”. Dessutom hänvisas till ”EBK:s stadgar”.