Blanketter

Här finns ansökningsblanketter. Blanketterna är i pdf-format och går att fylla i direkt i datorn. Om du sätter kryss i rutan ”Markera fält” längst upp till höger så ser du vilka fält som kan fyllas i på datorn. Skriv sedan ut blanketten, skriv under och lämna dessa till de ansvariga inom klubben.

Ansökan Medlemskap HÄR

Medlemsansvarig Tomas Furrer, Koltrastvägen 34, 178 39 Ekerö

Avtal Bryggplats

Skickas till Hamnchefen Per Sörme  Skördevägen 4 178 35 EKERÖ


Villkor Bryggavtal  Per Sörme  Skördevägen 4 178 35 EKERÖ

Avtal Andrahand vid brygga

Skickas till Hamnchefen Per Sörme  Skördevägen 4 178 35 EKERÖ


Avtal Småbåtsavtal

Skickas till Hamnchefen Per Sörme  Skördevägen 4 178 35 EKERÖ

Villkor småbåtsplats

Avtal Varvsplats

Skickas till Varvschefen Niklas Hagdahl, Smultronvägen 13, 178 38 EKERÖ

Villkor Varvsplats