Här kommer fakta om våra 606or.

Dessa får användas i vår verksamhet och särsilt i SRS torsdagarna om någon vill. Båtarnas skicka är medelmåttligt och dess segel. Det är funktionsdugliga är vårt mål. Dessa båtar används till sommarlägrerna nu för tiden som största användningsdområde. Ingen båt får lånas utan att ha medela ansvariga funktionärer. Mårten, Janne eller Alex.

Att låna våra båtar för man göra inom klubben gratis om man är medlem.

Hur gör man vid utlåning:

  1. man måste skicka ett e-mail vida denna länken till funktionärer. se nedan.
  2. Efter användning skall båten vara städad och torr.
  3. Den skall förvaras på samma sätt som när man lånade båten. Standard är att båtarna skall förvaras på land med masten på och skyddad mot väder och vind.
  4. Efter låning måste man skicka in en rapport. Länk till rapport:

Tänk på att det kanske är du som segla just den båten du lämnar nästa gång. Hål god ordning i båten och den skall vara hel och ren.