Här kan du översiktligt läsa om klubbens organisation.


Stadgar

Länk till stadgar

Årsmöte
Medlemmarna väljer styrelse och funktionärer på årsmötet, som äger rum i Ekerö senast den 1 mars året efter verksamhetsåret.

Styrelse
Styrelsen leder klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och efter de beslut som fattas vid årsmöte.

 • Göran Thingvall, ordförande
 • Clas Rolander, kassör
 • Magnus Karlander, sekreterare
 • Tomas Furrer, medlemsfrågor
 • Mikael Dany säkerhetschef
 • Thomas Larsson, hamnkapten
 • Niklas Hagdahl, varvschef
 • Erik Almsparre, juniorkommittén
 • Åsa Tryselius, seglingskommittén
 • Håkan Örnelius, förvaltningskommittén
 • Alexander Barnard, Båtkommittén

Kommittéer
Båtar
Ansvarar för att samordna arbete och underhåll av klubbens kölbåtar, motorbåtar och segeljollar

 • Alexander Barnard
 • Jan Björnsjö

Hamn
Har hand om bryggor och bryggplatser samt uppläggningsplatser för småbåtar i bl.a. jollestället.

 • Thomas Larsson, hamnchef
 • Patrik Josefsson
 • Peter Nilsson
 • Niklas Persson
 • Calle Karlsson

Förvaltning
Har hand om tillsyn och underhåll av klubbens mark, byggnader, el- och vvs- anläggningar m.m.

 • Håkan Örnelius, sammankallande
 • Jan Sydhoff
 • Greger Berg
 • Jonas Jerström

Junior
Har hand om juniorverksamheten.

 • Erik Almsparre, sammankallande
 • Magnus Tryselius
 • Jonas Jerström
 • Linnea Johansson

Miljö
Bevakar miljöområdet.

 • Peter Lööfw, sammankallande

Segling
Har hand om seglingsverksamheten för främst seniorer.

 • Åsa Tryselius, sammankallande
 • Anders Alverbäck
 • Alexander Bernard
 • Jan Björnsjö
 • Patrik Karlsson
 • Jenny Hill
 • Tony Svensson
 • Nila Grusell

Varv
Har hand om upptagning och sjösättning av båtar samt fördelningen av uppläggningsplatser.

 • Niklas Hagdahl, varvschef
 • Peter Olausson
 • Ulf Smitt
 • Stefan Cederberg
 • Björn Westman
 • Johannes Kircheim

Funktionärer

Klubbmästare

 • Vakant

IT
Underhåller och uppdaterar klubbens hemsida.

 • Mårten Blixt

Revisorer
Granskar klubbens räkenskaper.

 • Ordinarie: Dan Uddenfeldt
 • Ordinarie: Björn Nordenström
 • Suppleant: Lars-Åke Strand

Valberedning

 • Peter Lööfw, sammankallande
 • Leif Thingvall