Organisation 2017

Här kan du översiktligt läsa om klubbens organisation. För en mer detaljerad information om arbetsfördelningen i klubben, öppna länken ”Arbetsfördelning”.

Stadgar

Länk till stadgar

Årsmöte
Medlemmarna väljer styrelse och funktionärer på årsmötet, som äger rum i Ekerö senast den 1 mars året efter verksamhetsåret.

Styrelse
Styrelsen leder klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och efter de beslut som fattas vid årsmöte.
Göran Thingvall, ordförande
Clas Rolander, kassör
Robert Mårtensson, sekreterare
Thomas Furrer, medlemsfrågor
Lars Essén, vaktansvarig
Pär Sörme, hamnchef
Niklas Hagdahl, varvschef
Kim Kärrhage, juniorkommittén
Anders Julin, seglingskommittén
Håkan Örnelius, förvaltningskommittén

Kommittéer
Båtar
Ansvarar för att samordna arbete och underhåll av klubbens kölbåtar, motorbåtar och segeljollar
Alexander Barnard
Jan Björnsjö
Mårten Blixt

Hamn
Har hand om bryggor och bryggplatser samt uppläggningsplatser för småbåtar i bl.a. jollestället.
Pär Sörme, hamnchef
Jan Mattson
Ulf Suhr

Fiske
Främjar fisket bland klubbens medlemmar
Mats Jarnhäll
Tommy Rydberg

Förvaltning
Har hand om tillsyn och underhåll av klubbens mark, byggnader, el- och vvs- anläggningar m.m.
Håkan Örnelius, sammankallande
Jan Sydhoff
Jörgen Westerberg
Peter Lindh
Per Sörme

Junior
Har hand om juniorverksamheten.
Kim Kärhage, sammankallande
Jan Björnsjö
Lars Essén
Mårten Blixt

Miljö
Bevakar miljöområdet.
Peter Lööfw, sammankallande
Jan-Ingvar Lindström
Magnus Fürst
Roland Hagberg

Segling
Har hand om seglingsverksamheten för främst seniorer.
Anders Julin, sammankallande
Anders Alverbäck
Anders Bernard
Jan Björnsjö

Varv
Har hand om upptagning och sjösättning av båtar samt fördelningen av uppläggningsplatser.
Niklas Hagdahl, varvschef
Jan-Ingvar Lindström
Pär Wessman
Pelle Tillander

Funktionärer

IT
Underhåller och uppdaterar klubbens hemsida.
Mårten Blixt

Revisorer
Granskar klubbens räkenskaper.
Ordinarie: Dan Uddenfeldt
Ordinarie: Torgny Buskas
Suppleant: Björn Nordenström
Suppleant: Olle Ljungfeldt

Valberedning
Peter Lööfw, sammankallande
Per-Olof Nilsson