Bryggor och hamn

• Kör inte båtmotorn på tomgång för att ladda batterier. En batteriladdare är bättre.
• Spänn upp fall och andra linor på ett sådant sätt att de inte klapprar när det blåser i hamnen
• Håll mycket låg hastighet i hamnen för att undvika vågskvalp. Högst 3 knop.

Utrustningskaj och trailerramp
• Förtöj vid utrustningskajer endast för kortvariga arbeten såsom t.ex. på- och avmastning, påfyllnad av vatten, lastning och lossning av båt. Lämna aldrig båten utan uppsikt.