Klubbhus
Huset är utrustat och möblerat för att fungera som gemensam samlingslokal för avkoppling och samkväm.

Det har tre rum, varav ett klubbrum för gemensamma aktiviteter, ett pentry och ett mindre sammanträdesrum som används som kansli. Alla medlemmar har tillträde till klubbrummet och pentryt.

I klubbrummet finns bl.a. meddelanden från klubben, styrelseprotokoll, båttidningar och meddelanden från båtorganisationer.

I pentryt finns bl.a. kaffebryggare, koppar och glas. Det finns alltså möjlighet att brygga sitt kaffe. I köksskåpet finns bl.a. hinkar, skurtrasor, långborste och sopskyffel.

Klubbhuset är uppvärmt året runt – grundvärme. Vid besök går det bra att höja värmen. Strömbrytaren som startar värmen finns vid ingångsdörren och är märkt ”värme”. Värmen slår automatiskt av efter ett par timmar.

Toalett
Bredvid klubbhuset finns wc-huset. Om toalettpapper och pappershanddukar saknas ska det finnas mer i köksskåpet i klubbhuset.

Materielbod
Materielboden, som är placerad nära klubbhuset, är indelad i tre sektioner, varav medlemmarna har tillgång till två av dessa. I boden förvaras klubbens materiel. I boden finns också batteriladdare som får användas av medlemmarna.

Privata redskap får inte förvaras i boden. Utrymmet är begränsat och någon garanti för redskapen kan inte lämnas.

Miljöstation
Miljöstationen tar emot medlemmarnas spillolja, glykol/vattenlösning, lösningsmedel och oljefilter.

Maststick
Klubben har tre maststick, varav ett för extra långa master.

Jollefack
Jollefacken på Sandudden är avsedda för förvaring av släpjollar, såväl sommar som vinter. Facken rymmer 32 jollar.

Juniorbodar
Två mindre bodar finns på Sandudden för juniorernas verksamhet De används som omklädningsrum och förvaringsutrymme. Bodarna benämns Ettan och Tvåan.