Klubbhuset
  • Klubbhus med kök och matplatser.
  • Huset rymmer ca 20 personer.
  • Här förkommer många möten inom klubben.
  • Finns möjlighet att värma mat, vatten och kaffe.

Se till att just du städar efter dig. Alla skall triva i klubbhuset.