Båtförtöjning
• Då du förtöjer din båt vid klubbens bryggor ska förtöjningsmateriel vara så anpassat att skador inte kan uppstå samt uppfylla rekommendationer utarbetade av försäkringsbolagens tekniska kommitté.

• Om din båt ligger vid boj ska den mot bryggan vara förtöjd med ryckutjämning och säkrad med kätting och låsta schacklar. Förtöjningarna ska vara ordentligt sträckta.

• Båt som ligger vid bom ska mot brygga och bom vara förtöjda med ryckutjämning och säkrad. Schacklar skall vara låsta. Från båtens andra sida skall finnas ett spring som skall vara sträckt.

Skiss över förtöjning

• Allt förtöjningsmateriel skall vara borttaget från bryggor och bommar under den säsong/tid platsen inte disponeras.