Elanvändning
All elförbrukning inom klubben får bara användas till båtarbeten när du är på plats med undantag för batteriladdning och länspumpar.

• Klubben har utrustat både bryggor och varvsplaner med skyddsjordade eluttag så att du ska ha möjlighet att utnyttja dessa under bl.a. vår rustning, reparationsarbeten och batteriladdning. Användningen av el medför ansvar både för dig själv och för andra.

• Batteriladdning för göras på bryggor och på varvet under max 3 dygn.

• Samtliga sladdar som ansluts till elnätet ska vara skyddsjordade.

• Du får inte utan dispens av hamn- eller varvschefen använda el för uppvärmning av din båt eller för annat ändamål som inte är normalt för klubbens verksamhet.

• Dispens kan lämnas då du behöver utföra arbeten i båten, som t.ex. plastning eller annat större arbete.