Verksamhet

Här kan du läsa om
• Klubbens inriktning
• Samarbete med andra organisationer
• Klubbens utveckling
• Senaste årets verksamhetsberättelse

Klubbens inriktning
Klubbens ändamål är som ideell allmännyttig förening att främja båtsporten inom Ekerö kommun samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap i sjölivet. Verksamheten omfattar aktiviteter för både barn, ungdom och vuxna.

Klubben vill i all sin verksamhet verka för en god miljö. Det gäller för såväl medlemmarnas båtliv, klubbens anläggningar som hanteringen av avfall. Klubbens styrelse hänvisar därmed till Svenska Båtunionens (SBU) målsättning att utveckla båtlivet i balans med natur och människa och därigenom uppnå en god miljö, där båtlivet skall utgöra en naturlig, erkänd och omistlig del av samhällslivet.

Samarbete med andra organisationer
Ekerö Båtklubb är ansluten till följande organisationer:
• Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF), som ingår i Svenska Båtunionen (SBU).
• Stockholms Seglarförbund, Svenska Seglarförbundet (SSF) och därmed även till Sveriges Riksidrottsförbund.
• Ekerö Båtråd som består av representanter från 13 båtklubbar inom Ekerö Kommun
• Svenska Sjöräddningssällskapet. Klubben är ständig medlem och har även lämnat ett riktat bidrag till Munsö sjöräddningsstation.
• Skärgårdsstiftelsen. Klubben lämnar ett vänbidrag.

Klubbens utveckling
Se historik

Klubbmateriel
Nyckel till Klubbområdet
Beställs från Tomas Furrer, E-post: medlem@ekerobk.se
Mobil 070- 515 52 19.

Klubbvimpel
Klubbens vimpel har ett eklöv på orangefärgad botten. Eklövet valdes som symbol redan då klubben bildades, eftersom det sedan gammalt förknippas med Ekerö. Bottenfärgen är tänkt att ytterligare förstärka samhörigheten med båtlivet. Det är den mönjefärg som tidigare användes på båtar. Båtvimpeln har storleken 20 x 45 cm

Beställs från Tomas Furrer. E-post: medlem@ekerobk.se.
Mobil 070- 515 52 19.

Medlemsförmåner
Som medlem i Ekerö Båtklubb har du möjlighet att teckna förmånliga båtförsäkringar.

If
Ekerö Båtklubb uppfyller Ifs krav för ”Säkra hamnar” och klubbens medlemmar får därför 25 % rabatt på Ifs båtförsäkring.
För att få prisuppgift eller för mer information, kontaktar du If på telefon 0771-655 655 eller via mail kundservice@if.se

Svenska Sjö
Som medlem i klubben har du möjlighet att teckna försäkring i Svensk Sjö. Telefon 08-541 717 50.