Här kan du läsa om:
• Klubbens inriktning
• Samarbete med andra organisationer
• Klubbens utveckling

Klubbens inriktning
Klubbens ändamål är som ideell allmännyttig förening att främja båtsporten inom Ekerö kommun samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap i sjölivet. Verksamheten omfattar aktiviteter för både barn, ungdom och vuxna.

Klubben vill i all sin verksamhet verka för en god miljö. Det gäller för såväl medlemmarnas båtliv, klubbens anläggningar som hanteringen av avfall. Klubbens styrelse hänvisar därmed till Svenska Båtunionens (SBU) målsättning att utveckla båtlivet i balans med natur och människa och därigenom uppnå en god miljö, där båtlivet skall utgöra en naturlig, erkänd och omistlig del av samhällslivet.

Samarbete med andra organisationer
Ekerö Båtklubb är ansluten till följande organisationer:
• Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF), som ingår i Svenska Båtunionen (SBU).
• Stockholms Seglarförbund, Svenska Seglarförbundet (SSF) och därmed även till Sveriges Riksidrottsförbund.
• Ekerö Båtråd som består av representanter från 13 båtklubbar inom Ekerö Kommun
• Svenska Sjöräddningssällskapet. Klubben är ständig medlem och har även lämnat ett riktat bidrag till Munsö sjöräddningsstation.
• Skärgårdsstiftelsen. Klubben lämnar ett vänbidrag.

Klubbens utveckling
Se historik