ebk20satelitbild1Klubben har sin anläggning vid Fantholmsviken på Ekerö.

Hamnen gränsar mot Kyrkfjärden och ligger väl skyddad för de flesta vindar. Klubben äger det mark- och vattenområde som disponeras för verksamheten.

För att få disponera klubbens anläggning vid bl.a. sjösättning, på- och avmastning samt båtupptagning måste du vara medlem.