Medlemmar

Klubben har ca 500 medlemmar.

Här kan du läsa om

• vår indelning av medlemmarna
• hur du ansöker om medlemskap
• när du går från junior till senior
• hur du går ur klubben
• vad som händer vid dödsfall

Indelning av medlemmar
Medlemmarna delas in i:
• Seniorer. Medlemmar i åldern 19 år och äldre.
• Juniorer. Medlemmar i åldern t.o.m.18 år.

Dessutom kan styrelsen utse
• Hedersmedlemmar. Personer som varit medlem i klubben under en lång tid och som för klubben nedlagt synnerligen förtjänstfullt arbete eller på annat sätt främjat klubben av betydande omfattning.

Ansökan om medlemskap
Så här ansöker du.
• Fyll i vår ansökan om medlemskap HÄR.
Du betalar med kort och gör allt klart direkt i ansökan.

Styrelsen kommer därefter att behandla din ansökan på kommande styrelsemöte och du får därefter ett skriftligt besked om ditt medlemskap.

När du blivit medlem och fått ditt medlemsnummer kan du ansöka om brygg- och varvsplats.

Kom ihåg att när du  blir medlem i Ekerö BK och har så har du ett antal möjligheter och skyldigheter. Du har tillgång till hela vår anläggning när du skaffat dig en nyckel, kostnad 500:-. Du kan som medlem använda vår ramp. Du kan ansöka om varvs eller hamnplats. Men som medlem med båt eller varvsplats måste du även ställa upp på den arbetsplikt som råder i klubben. Detta brukar vara ca 1 dag vartannat år men det kan även bli oftare men mycket sällan mer än en gång varje år, Du är även skyldig att gå vakt två ggr per säsong. Det är av stor vikt att när du ansöker om medlemskap känner att du kan ställa upp på detta och kan avsätta tid för det. Om du inte känner att den tiden finns bör du söka dig till en Marina eller dylikt där du istället kan få betala för de tjänster du behöver. Vi är en ideell förening med allt vad detta innebär och vi behöver våra medlemmars insatser för att vara en trygg, säker och välhållen båtklubb. Välkommen som medlem hos oss.

Ansökan bryggplats
Ansökan småbåtsplats
Ansökan varvsplats

Ändring från junior till senior
Juniormedlem övergår det att han/hon fyller 19 år automatiskt till seniormedlem.

Utträde
Anmälan om utträde skall göras skriftligt till styrelsen