Klubben har två sjösättningsramper:
• En ramp är placerad utanför det inhägnade klubbområdet vid Fantholmsvägen och får användas av medlemmar vid egen sjösättning med båttrailers.

• En ramp är placerad vid jollesticket på Sandudden och avsedd att användas vid sjösättning av jollar och andra mindre båtar.