Klubben har tre sjösättningsramper:
• Två ramper är placerad utanför det inhägnade klubbområdet vid Fantholmsvägen och får användas av medlemmar vid egen sjösättning med båttrailers. Den vänstra, sett från land är flackare och avsedd för upptagning av större båtar med klubbens Roodberg vagn.
Den högra rampen är mest lämpad för er som har biltrailer.

• En ramp är placerad vid jollesticket på Sandudden och avsedd att användas vid sjösättning av jollar och andra mindre båtar.