Huvudbryggor
Klubbens båda huvudbryggor – A och B-bryggan – rymmer tillsammans ca 150 båtar. Platserna är avgränsade med kontinentalbommar. Några platser är dock försedda med boj.

Gästbrygga
Klubbens gästbrygga vid stranden mot Fantholmsvägen är avsedd för tillfälliga besökare till klubbmedlemmar. Förtöjning vid bryggan får ske högst 48 timmar. Om längre tids förtöjning önskas kontaktas hamnchefen.

Juniorbrygga
Bryggan mot Sandudden vid jollesticket är främst avsedd för ungdomsverksamheten. Den kan även användas vid sjösättning av jollar och andra småbåtar.