Avgifter för användande av J/70 i Ekerö Båtklubb 2021

Ekerö Båtklubb har 2 st segelbåtar av typen J/70. Dessa båtar disponeras av klubbmedlemmarna. Medlemmar som använder klubbens båtar skall bidra till underhållet av båtarna, dels genom en aktivitetsavgift dels genom att medlemmar som använder J/70 båtarna får räkna med att kallas till minst ett arbetspass per år för att ta hand om båtarna.

Medlemmar i båtkommittén är undantagna från att betala aktivitetsavgift, men de kan givetvis göra så frivilligt.

Medlem som betalar aktivitetsavgift kan hyra en båt för att delta i kappseglingar och träning utanför klubben. Hyran ligger på 500 Kr/dag. Vid retur skall båten vara tvättad invändigt samt utvändigt, inklusive botten, samt vara på mastad och redo för verksamhet i klubben. Ett hyreskontrakt skrivs mellan medlem och Ekerö BK. Avtalsskrivning är delegerat till medlemmar i båtkommittén.

På förfrågan kan Ekerö BK offerera företagsarrangemang där Ekerö BK tillhandahåller instruktörer och övrig personal. Detta sker genom seglingskommittén.

Person som ej är medlem i Ekerö BK kan prova på 2 gånger. Finns fortsatt intresse att delta på klubbaktiviteter behöver vederbörande bli medlem. Denna passus gäller endast klubbbåtarna.

Aktivitetsavgift för 2021:

Senior: 600 kr/år + klubbmedlemskap
Junior (upp till 25 är): 300 kr/är + klubbmedlemskap

Deltagare i tjejsegling: 300 kr/år + kursavgift + klubbmedlemskap

Övriga avgifter:

Aktiviteter:Endast medlemMed aktivitetsavgiftIngen medelmskap
Delta i klubbens J/70 på våra aktiviteter (Funktionär anvisar platser i båten)max 4ggr/år0krmax 2 ggr/år
Boka hel båt på våra aktiviteterFunktionär kan boka0 krFunktionär kan boka
Boka båt max 4 timmar i klubbenmax 2 ggr/år0 kr1000 kr
Boka båt heldag i klubbenGår ej0 kr1500 kr
Boka båt för träning/tävling utanför klubbenGår ej500 kr/dagGår ej