Klubben har två utrustningskajer.

  • Samtliga bryggor är utrustade med el och färskvatten.
  • Mot Fantholmsvägen. På kajen finns mastkran (höjd 12 meter och maximal last 50 kg)  samt tillgång till färskvatten och eluttag.
  • Mot Sandudden. På kajen finns eldriven (2021) mastkran (höjd ca 18 m och maximal last 350 kg) samt tillgång till färskvatten och eluttag.
  • Toatömmning kajen mot Sandudden
  • Lastkran för max 2 ton finns på kajen mot Sandudden och kan användas för båt- och motorlyft.

För tillgång till klubbens utrustningskajer för t.ex. sjösättning och upptagning, fordras medlemskap i klubben.
Samtliga kranar är och skall vara låsta.