Klubben har två utrustningskajer.

• Mot Fantholmsvägen. På kajen finns mastkran (höjd 12 meter och maximal last 50 kg) och svängbar lastkran (maximal last 500 kg,) samt tillgång till färskvatten och eluttag.

• Mot Sandudden. På kajen finns mastkran (höjd ca 18 m och maximal last 350 kg) samt tillgång till färskvatten och eluttag.

För att få använda klubbens utrustningskajer vid t.ex. sjösättning och upptagning, fordras medlemskap i klubben.