Klubben har två utrustningskajer.

  • Samtliga bryggor är utrustade med el och färskvatten.
  • Mot Fantholmsvägen. På kajen finns mastkran (höjd 12 meter och maximal last 50 kg) och svängbar lastkran (maximal last 500 kg,) samt tillgång till färskvatten och eluttag.
  • Mot Sandudden. På kajen finns eldriven (2021) mastkran (höjd ca 18 m och maximal last 350 kg) samt tillgång till färskvatten och eluttag.
  • Toatömmning kajen mot sandudden
  • Lastkran 2 ton som är ny från 2020 kajen mot sandudden.

För att få använda klubbens utrustningskajer vid t.ex. sjösättning och upptagning, fordras medlemskap i klubben. Samtliga kranar är och skall vara låsta.