Vill du mäta in din båt i SRS eller kappsegling för entyp. Inmätning av din J/70 för att få mätbrev. Då kan jag mäta in din båt.

Mårten Blixt 070-5849498