Varvsplanerna är till för medlemmarna som alla kan ansöka om varvsplats. Vi har ca 150 båtar på våra varvsplaner vintertid.Planerna är uppdelad i på 5 sektioner, se bild nedan.
Ansökan skall godkännas av varvskommitten.
Här kan du ansöka om plats:  ”Ansökan varvsplats”. 

Hamn- och varvsplaner
• Alla grindarna ska alltid vara låsta när du lämnar området.
• Husbilar och husvagnar hör inte hemma hos oss och får därför inte ställas upp på klubbområdet.

Klubbens materiel
• Då får gärna låna klubbens materiel, men ställ alltid tillbaka det på sin plats efter användningen och avlägsna det aldrig från området.
• Klubbens vagnar ska kunna användas av alla. Låt den därför inte bli stående vid båten.
• Det mesta av klubbens material förvaras i tre bodar. Utrymmet i dessa är mycket begränsat. Du kan därför inte förvara egna redskap i dessa.

Klubbhuset
• I klubbhuset kan du brygga ditt kaffe, koka ditt te eller bara koppla av. Men glöm inte att diska och städa efter dig.

El och vatten
• Särskilda regler för elanvändning. Se ”elanvändning”.
• Tvättning av båt med sötvatten är tillåtet när du iakttar sparsamhet.

Båt på varvsplan
Uppställning av båtar. Klubben rekommenderar stöttor, typ seaquip för segelbåtar och större motorbåtar med underslag av grovt trä. Mindre motorbåtar rekommenderar vi bockar i metall alt trailer om man har egen sjö-torrsättning.  Undantag från detta skall kan bra göras i överenskommelse med varvschefen.

Ditt medlemsnummer ska vara placerat tydligt och väl synligt på i anslutning till båten, bockar, presenningen eller båthuset.

Dina stöttor, vagga eller trailer skall senast en vecka efter sjösättningen placeras på plats som klubben anvisar. Materielen ska vara tydligt märkt med medlemsnummer. Material som inte är märkt riskerar att kastas under kommande arbetspass.

Förvaring av master

  • Endast medlemmar får förvara sina master i maststicken.
  • Spridare, även fiolspridare, skall vara nedmonterade då masterna förvaras i sticken.
  • Kortare master och eventuella bommar placeras högst upp i sticken.
  • Korta master förvaras i skjulet längst till höger, master upp till 16m i skjulet i mitten och längre master i det vänstra skjulet.
  • Medlem som förvarar sin mast i maststicken måste märkta masten med namn och medlemsnummer.