Varvsplaner är till för medlemmar som alla kan ansöka om plats. Vi förvara ca 150 båtar på våra varvsplaner vintertid. Ansökan gå till ”Ansökan varvsplats”. Detta fördelas på 5st olika planer se bild nedan.

Hamn- och varvsplaner
• Se till att grindarna alltid är låsta när du lämnar området.
• Husbilar och husvagnar hör inte hemma hos oss och får därför inte ställas upp på klubbområdet.

Klubbens materiel
• Då får gärna låna klubbens materiel, men ställ alltid tillbaka det på sin plats efter användningen och avlägsna det aldrig från området.
• Klubbens vagnar ska kunna användas av alla. Låt den därför inte bli stående vid båten.
• Det mesta av klubbens material förvaras i tre bodar. Utrymmet i dessa är mycket begränsat. Du kan därför inte förvara egna redskap i dessa.

Klubbhuset
• I klubbhuset kan du brygga ditt kaffe, koka ditt te eller bara koppla av. Men glöm inte att diska och städa efter dig.

El och vatten
• Särskilda regler för elanvändning. Se ”elanvändning”.
• Tvättning av båt med sötvatten är tillåtet när du iakttar sparsamhet.

Båt på varvsplan
Uppställning av båtar. Klubben rekommenderar stöttor, typ seaquip för segelbåtar och större motorbåtar med underslag av grovt trä. Mindre motorbåtar rekommenderar vi bockar i metall alt trailer om man har egen sjö-torrsättning. Vaggor och större vagnar kan accepteras i undantags fall i överenskommelse med varvschefen.

Ditt medlemsnummer ska vara placerat tydligt och väl synligt på främre delen av vaggan eller i förekommande fall på presenningen eller båthuset.

Dina stöttor, vagga eller trailer skall senast en vecka efter sjösättningen placeras på plats som klubben anvisar. Materielen ska vara tydligt märkt med medlemsnummer. Material som inte är märkt riskerar att kastas under kommande arbetspass.

Förvaring av master

  • Endast medlemmar får förvara sina master i maststicken.
  • Spridare, även fiolspridare, skall vara nedmonterade då masterna förvaras i sticken.
  • Korta master och eventuella bommar placeras högst upp.
  • Korta master förvaras i skjulet längst till höger, master upp till 16m i skjulet i mitten och längre master i det vänstra skjulet.
  • Medlem som förvarar sin mast i maststicken måste märkta masten med namn och medlemsnummer.