Title: Säsongpremiär för kvällsseglingarna
Link out: Click here
Description: Nytt för i år är att vi kommer segla kryss-läns-bana. Under våren blir det 7 maj och 4 juni. Efter utvärdering planerar vi även kunna segla kryss-läns-bana under hösten.

Covid-19
EBK kommer att noga följa de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Seglarförbundet.

Tills annat har meddelats kommer vi i dagsläget att kunna genomföra våra kvällsseglingar. Vi uppmanar alla att ta personligt ansvar samt att avstå från deltagande vid minsta tecken på förkylning, feber eller om du tillhör en riskgrupp. För att minska risken för smittspridning gäller följande:

  • Inget ombyte i klubbstugan. Vi rekommenderar att ni byter om hemma eller utomhus.
  • Skepparmöte utomhus.
  • Inget fika efter avslutad segling. Resultaten ges utomhus.

Start Time: 18:00
Date: 2020-05-07
End Time: 21:00

Säsongspremiär för kvällsseglingarna 7e maj