Sjösättning 2019

Tunga båtar lördagen 27 april. Båtar på C-plan kl 7- ca 11 och båtar på E-plan 10- ca 14

Lätta båtar söndagen 28 april. Båtar på D-plan kl 7- ca 10, B-plan kl 9-12, A-plan kl 11-14