Upptagning hösten 2018

Lätta båtar 6-7 oktober

Tunga båtar lördag  13 oktober

 

Detaljer om turordning och tider anslås på anslagstavlan senast två veckor innan sjösättningshelgen.

 

Tvätt av båtbottnar:

Båtar med omålad botten, endast epoxymålad eller målad med mälargodkänd färg kan tvättas med högtryckstvätt som tidigare.
För båtar med andra typer av bottenfärger kommer klubben att tillhandahålla cisterner i samband med hösten upptagning där spillvatten kan hällas efter avtorkning med hink och trasa.