SRS

Klubben har stadigt sedan 1976 kappseglat Respitsegling och nu för tiden heter respitregeln SRS. Innan dess använde man LYS.

Klubben har ca 15 aktiva SRS kappseglare i klubben och på kvällsseglingarna är det från 4 till 12 båtar på startlinjen. Då vi blandar familjebåtar med sportbåtar och vi tillåtar shorthandsegling på de flesta seglingarna. Ofta seglar vi SRS på torsdagskvällarna och har ett KM på hösten som ligger på en lördag. Mer info våran seglingsblogg

Program för 2017 hittar du här. http://kappsegla.ekerobk.se/srs-program-2016/

/kappseglings kommitéen.