Information

 

Information om segling i Ekerö Båt klubb

Våra ambitioner är:
Det ska vara roligt att kappsegla.
Alla ska känna sig välkomna till våra kappseglingar.
Vi vill öka antalet seglare i klubben.
Klubbseglingarna ska passa både nybörjare och mer erfara seglare.
Varierad kappsegling från familjedistanssegling till matchracing på korta banor.
Vi vill få fler seglare att prova på kappsegling.
Vi i seglingskommittén ställer gärna upp och hjälper just dig att börja kappsegla med din båt. Eller också kan vi ta med Er under en kappsegling på våra båtar.

Historia:
Under många år har klubbenmedlemmar seglat handikapp segling “LYS” i klubben. Nu för tiden har LYS blivit SRS. Förutom kvällsseglingar har vi också Klubb Mästerskap.

Förutom SRS seglingar på klubben är ofta medlemmar ute och kappseglar i kölbåtar i Gotland Runt, SM, RM, Gullviverace, Lidingörunt, Tvåstar och Huyndaicup.

2011:
29 medlemmar har deltagit i SRS cupen
123 stycken båtar har startat i SRS kappseglingarna.
11 st måndagsträningar i 606 har genomförds 2,7 båtar har deltagit i medel.
11 stycken 606 i vårt öppna KM
14 stycken LYS kappseglingar genomfördes.
5 båt deltog i SM för 606
1 båt deltog Watski two star

2010:
31 medlemmar har deltagit i SRS cupen
91 stycken båtar har startat i SRS kappseglingarna.
6 st måndagsträningar i 606 har genomförds 4.6 båtar har deltagit i medel.
12 stycken 606 i vårt öppna KM
14 stycken LYS kappseglingar genomfördes.
1 båt deltog i SM för Smaragd
4 båt deltog i SM för 606
1 båt deltog Watski two star

2009:
31 medlemmar har deltagit i cupen
131 stycken båtar har startat i kappseglingarna.
14 stycken LYS kappseglingar genomfördes.
5 stycken 606 kappseglingar
1 båt deltog i Gotland Runt
2 båt deltog i SM för 606
1 båt deltog Watski two star

2008:
Deltog 21 stycken olika båtar i våran cup.
105 stycken båtar har startat i kappseglingarna.
10 stycken LYS kappseglingar genomfördes.
5 stycken 606 kappseglingar
2 båt deltog i Gotland Runt
4 båt deltog i SM för 606
1 båt deltog i SM för Smaragd

2007:
Deltog 21 stycken olika båtar i våran cup.
130 stycken båtar har startat i kappseglingarna.
9 stycken LYS kappseglingar genomfördes.
5 stycken 606 kappseglingar
2 båt deltog i Östersjömaran
4 båt deltog i SM för 606

2006:
Deltog 15 stycken olika båtar i våran cup.
78 stycken båtar har startat i kappseglingarna.
11 st kappseglingar genomfördes.
7 stycken båtar per segling som medeltal.
1 Luciasegling där vi seglade matchracing med 606. Här deltog 7 personer och vi hann med ca 10 starten under denna dag.
2 båt deltog i Gotland Runt
1 båt deltog i SM för 606
1 båt deltog i SM för Smaragd

2005:
Deltog 22 stycken olika båtar i våran cup.
69 stycken båtar har startat i kappseglingarna.
11st kappseglingar genomfördes.
6 stycken båtar per segling som medeltal.
2 seglingar med Laser för seniorerna.
1 Luciasegling där vi seglade matchracing med 606. Här deltog 10 personer och vi hann med ca 12 starten under denna dag.
1 båt deltog i Gotland Runt
1 båt deltog i SM för Neptunkryssare
1 båt deltog i RM för NF
Vi anordnade SM för H-båt, Safir och RM för Carrerra.